Unfortunately, there was still a down between the last peaks.

Afgelopen vrijdag waren we met dames 3 in het mooie Delden te vinden. De tentamenweek zat er voor iedereen eindelijk op, dus nu kunnen we dan echt uitkijken naar kerst! Voor we met iedereen naar Delden reden (want ja hoor, iedereen kon bij de wedstrijd zijn, echte teamspirit!) hebben we even de schade van de tentamens bij iedereen geïnventariseerd… Die bleek toch wel aanwezig te zijn, waar de een de hele nacht had overgegeven, was de ander nog aan het bijkomen van het tentamen van een uur geleden. We zaten er allemaal wat droevig en rustig bij. Voor de wedstrijd was het niet pieken maar dalen, hopend dat het tijdens de wedstrijd weg zou zijn. Eindelijk aangekomen in Delden waren we zo vroeg dat de netten nog niet eens opgezet waren, gelukkig hadden we de box met kerstmuziek meegenomen en konden we daar lekker van genieten tijdens de heerlijk rustige warming up. Iedereen kreeg al wat meer energie en zo gingen we ook de wedstrijd in. De eerste zet hebben we best dik gewonnen, vooral door de service van Jiska. Zij heeft maar liefst de laatste 8 punten gemaakt met haar serve, de tegenstanders konden hier niks tegen doen. Helaas bleven we niet in deze piek hangen, maar zijn we toch weer in ons dal teruggevallen en hebben we (met rommelig spel) de tweede en derde set verloren. Maar niet getreurd, we wilden de punten niet zo makkelijk weggeven dus hebben we in de vierde set toch weer wat puntjes teruggepakt en konden we deze winnen! Ik hoor jullie denken, dan is dat vast volgehouden in de 5e set, maar helaas was dit niet het geval. We kwamen achter te staan en konden deze achterstand niet meer inhalen dus helaas was dit een 2-3 verlies voor Harambee. Het enige wat we uit deze wedstrijd hebben gehaald zijn 2 lauwe fristi’s. Maar we zijn niet alleen maar negatief door deze wedstrijd, want hierdoor hebben we toch echt even op plek 3 gestaan. Jammer genoeg was dit maar 10 minuten. Maar we gaan op naar de volgende wedstrijd om misschien dat keer 15 minuten op plek 3 te kunnen staan ;)

Last Friday we were in beautiful Delden with ladies 3. The exam week was finally over for everyone, so now we can really look forward to Christmas! Before we drove with everyone to Delden (because yes, everyone could attend the game, real team spirit!) we took stock of the damage of the exams with everyone... It turned out to be present, where one of us had vomited all night, the other was still recovering from the exam of an hour ago. We all sat there somewhat sad and quiet. Before the race it was not peaking but dropping, hoping it would be gone during the race. Finally arriving in Delden we were so early that the nets hadn't even been set up yet, luckily we had brought the box with Christmas music so we could enjoy it during the nice quiet warm up. Everyone got more energy and that's how we went into the match. We won the first move pretty big, mainly because of Jiska's service. She made no less than the last 8 points with her serve, the opponents couldn't do anything against it. Unfortunately, we did not stay in this peak, but fell back into our down and lost (with messy play) the second and third set. But not to worry, we didn't want to give the points away so easily so in the fourth set we did regain some points and were able to win this one! I hear you thinking, then I guess that must have been sustained in the 5th set, but unfortunately this was not the case. We fell behind and couldn't catch up so unfortunately this was a 2-3 loss for Harambee. The only thing we got out of this match were 2 lukewarm fristi's. But we are not only negative because of this match, because this really did put us in spot 3 for a while. Unfortunately, this was only for 10 minutes. But we go on to the next game to maybe stay 15 minutes in spot 3 ;)


Game info

Home team Devoc Dames 1
Guest team Dames 3
Date 10-11-2023 20:00
Type Reguliere wedstrijd
Location Sporthal de Mors
De Mors 3
7491DZ Delden
Result 3 - 2
Sets 17-25, 25-18, 26-24, 22-25, 15-9