RedacCie

De RedacCie is een nieuwe commissie binnen Harambee. Vanaf 2020-2021 is het 56e bestuur begonnen met het maken van een verenigingsblad. De RedacCie is opgezet om deze taak op zich te nemen. 

Het verenigingsblad (Smash!) staat vol met interessante interviews, recaps van afgelopen evenementen en puzzels. Per jaar zullen er 1 á 2 edities worden uitgebracht.

Heb je leuke ideeën voor de komende edities van het verenigingsblad? Stuur dan een mailtje naar redaccie(at)harambee.nl