Bestuur

Het bestuur van Harambee is het hoogste leidinggevende orgaan van de vereniging. Het bestuur is belast met de strategische leiding van de vereniging.

Het bestuur van Harambee bestaat op dit moment uit:

Voorzitter

Iris Leunissen
voorzitter(at)harambee.nl 

Secretaris

Délisa Jutstra
secretaris(at)harambee.nl 

Penningmeester

Esmee Nijhof
penningmeester(at)harambee.nl

Technische Commissie Coordinator (TCC)

Julia Voogsgeerd
tcc(at)harambee.nl

Wedstrijdsecretaris (WS)
Verenigings Scheidsrechter Coordinator (VSK)

Ivo Hagenbeek
wedstrijdsecretaris(at)harambee.nl
vsk(at)harambee.nl

Vicevoorzitter
Kyra Plaatje
vicevoorzitter(at)harambee.nl

Oudbesturen

Commissieleden