Bestuur

Het bestuur van Harambee is het hoogste leidinggevende orgaan van de vereniging. Het bestuur is belast met de strategische leiding van de vereniging.

Het bestuur van Harambee bestaat op dit moment uit:

 

Voorzitter

Frank van Hoorn
voorzitter(at)harambee.nl 

Secretaris

Angelique van Leeuwen
secretaris(at)harambee.nl 

Penningmeester

Laura Bosdriesz
penningmeester(at)harambee.nl

Technische Commissie Coordinator (TCC)

Anouk Holtkamp
tcc(at)harambee.nl

Wedstrijdsecretaris (WS)
Verenigings Scheidsrechter Coordinator (VSK)

Birte Brunt
wedstrijdsecretaris(at)harambee.nl
vsk(at)harambee.nl

Vicevoorzitter
Wijtse Rekker
vicevoorzitter(at)harambee.nl

Commissieleden