Bestuur

Het bestuur van Harambee is het hoogste leidinggevende orgaan van de vereniging. Het bestuur is belast met de strategische leiding van de vereniging.

Het 57e bestuur der v.v. Harambee bestaat op dit moment uit:

 

Voorzitter 
Kyra Plaatje
voorzitter(at)harambee.nl

Secretaris
Lars Klomp
secretaris(at)harambee.nl

Penningmeester
Inez Bouwen
penningmeester(at)harambee.nl

Technische Commissie Coördinator (TCC)
Julia Voogsgeerd
tcc(at)harambee.nl

Wedstrijdsecretaris (WS)
Inez Bouwen
wedstrijdsecretaris(at)harambee.nl

Verenigings Scheidsrechter Coordinator (VSK)
Lars Klomp
vsk(at)harambee.nl

Vicevoorzitter
Rens van Damme
vicevoorzitter(at)harambee.nl

Oudbesturen

Commissieleden