Bestuur

Het bestuur van Harambee is het hoogste leidinggevende orgaan van de vereniging. Het bestuur is belast met de strategische leiding van de vereniging.

Het bestuur van Harambee bestaat op dit moment uit:


Voorzitter
Willem Kiwitz
voorzitter(at)harambee.nl 

Secretaris
Esmée Wevers
secretaris(at)harambee.nl 

Penningmeester
Marijn Hiep
penningmeester(at)harambee.nl

Technische Commissie Coordinator (TCC)
Yuri van Midden
tcc(at)harambee.nl

Wedstrijdsecretaris (WS)
Verenigings Scheidsrechter Coordinator (VSK)
Leonie Hasselerharm
wedstrijdsecretaris(at)harambee.nl
vsk(at)harambee.nl

Vicevoorzitter
Pim Hovestad
vicevoorzitter(at)harambee.nl

Commissieleden