Bestuur

Het bestuur van Harambee is het hoogste leidinggevende orgaan van de vereniging. Het bestuur is belast met de strategische leiding van de vereniging.

Het 58e bestuur der v.v. Harambee bestaat op dit moment uit:

 

Voorzitter 
Rens van Damme
voorzitter(at)harambee.nl

Secretaris
Sanne Volkerink
secretaris(at)harambee.nl

Penningmeester
Yvette van de Berg
penningmeester(at)harambee.nl

Technische Commissie Coördinator (TCC)
Zare van Haaren
tcc(at)harambee.nl

Wedstrijdsecretaris (WS)
Lennart Gerritsen
wedstrijdsecretaris(at)harambee.nl

Verenigings Scheidsrechter Coordinator (VSK)
Lennart Gerritsen
vsk(at)harambee.nl

Vicevoorzitter
Inez Bouwen
vicevoorzitter(at)harambee.nl

Oudbesturen

Commissieleden