Bestuur

Het bestuur van Harambee is het hoogste leidinggevende orgaan van de vereniging. Het bestuur is belast met de strategische leiding van de vereniging.

Het bestuur van Harambee bestaat op dit moment uit:


Voorzitter

Bedorik ter Mors
voorzitter(at)harambee.nl 

Secretaris

Lizzy Meijer
secretaris(at)harambee.nl 

Penningmeester

Lisanne Nannings
penningmeester(at)harambee.nl

Technische Commissie Coordinator (TCC)

Pim Hovestad
tcc(at)harambee.nl

Wedstrijdsecretaris (WS)
Verenigings Scheidsrechter Coordinator (VSK)

Sander Klomp
wedstrijdsecretaris(at)harambee.nl
vsk(at)harambee.nl

Vicevoorzitter
Laura Bosdriesz
vicevoorzitter(at)harambee.nl

Commissieleden