Bestuur

Het bestuur van Harambee is het hoogste leidinggevende orgaan van de vereniging. Het bestuur is belast met de strategische leiding van de vereniging.

Het bestuur van Harambee bestaat op dit moment uit:

Voorzitter

Leon van Beek
voorzitter(at)harambee.nl 

Secretaris

Wijtse Rekker
secretaris(at)harambee.nl 

Penningmeester

Eline Zoetelief
penningmeester(at)harambee.nl

Technische Commissie Coordinator (TCC)

Suzanne Mulder
tcc(at)harambee.nl

Wedstrijdsecretaris (WS)
Verenigings Scheidsrechter Coordinator (VSK)

Lennart van Hoorne
wedstrijdsecretaris(at)harambee.nl
vsk(at)harambee.nl

Vicevoorzitter
Esmee Nijhof
vicevoorzitter(at)harambee.nl

Oudbesturen

Commissieleden