Raad van Wijzen

De Raad van Wijzen (RvW) is een adviesorgaan voor het bestuur en bestaat uit oud-bestuurders en oud-TCers.

De RvW is te bereiken via rvw(at)harambee.nl.