Bestuur

Het bestuur van Harambee is het hoogste leidinggevende orgaan van de vereniging. Het bestuur is belast met de strategische leiding van de vereniging.

Het 59ste bestuur van Harambee 2023-2024 bestaat uit:

(Van links naar rechts: Zico Nederhand, Qiana van Mameren, Ziad Elleithy, Pomi van Emst, Jasper Muskee)

Voorzitter 
Jasper Muskee
voorzitter(at)harambee.nl

Secretaris
Ziad Elleithy
secretaris(at)harambee.nl

Penningmeester
Qiana van Mameren
penningmeester(at)harambee.nl

Technische Commissie Coördinator (TCC)
Naomi van Emst
tcc(at)harambee.nl

Wedstrijdsecretaris/Verenigings Scheidsrechter Coördinator (WS/VSK)
Zico Nederhand
wedstrijdsecretaris(at)harambee.nl / vsk(at)harambee.nl

Vicevoorzitter
Roel Verbraaken
vicevoorzitter(at)harambee.nl

Oudbesturen