Bestuur

 

Het bestuur van Harambee is het hoogste leidinggevende orgaan van de vereniging. Het bestuur is belast met de strategische leiding van de vereniging.

Het 55e bestuur der v.v. Harambee bestaat op dit moment uit:

Voorzitter 
Leon van Beek
voorzitter(at)harambee.nl

Secretaris
Wijtse Rekker
secretaris(at)harambee.nl

Penningmeester
Eline Zoetelief
penningmeester(at)harambee.nl

Technische Commissie Coördinator (TCC)
Suzanne Mulder
tcc(at)harambee.nl

Wedstrijdsecretaris (WS)
Verenigings Scheidsrechter Coordinator (VSK)
Lennart van Hoorne
wedstrijdsecretaris(at)harambee.nl
vsk(at)harambee.nl

Vicevoorzitter
Esmee Nijhof
vicevoorzitter(at)harambee.nl

Oudbesturen