Bestuur

 

Het bestuur van Harambee is het hoogste leidinggevende orgaan van de vereniging. Het bestuur is belast met de strategische leiding van de vereniging.

Het 56e bestuur der v.v. Harambee bestaat op dit moment uit:

 

Voorzitter 
Iris Leunissen
voorzitter(at)harambee.nl

Secretaris
Délisa Jutstra
secretaris(at)harambee.nl

Penningmeester
Esmee Nijhof
penningmeester(at)harambee.nl

Technische Commissie Coördinator (TCC)
Julia Voogsgeerd
tcc(at)harambee.nl

Wedstrijdsecretaris (WS)
Verenigings Scheidsrechter Coordinator (VSK)
Ivo Hagenbeek
wedstrijdsecretaris(at)harambee.nl
vsk(at)harambee.nl

Vicevoorzitter
Leon van Beek
vicevoorzitter(at)harambee.nl

Oudbesturen