Bestuur

 

Het bestuur van Harambee is het hoogste leidinggevende orgaan van de vereniging. Het bestuur is belast met de strategische leiding van de vereniging.

Het 54e bestuur der v.v. Harambee bestaat op dit moment uit:

 

Voorzitter 
Frank van Hoorn
voorzitter(at)harambee.nl

Secretaris
Angelique van Leeuwen
secretaris(at)harambee.nl

Penningmeester
Laura Bosdriesz
penningmeester(at)harambee.nl

Technische Commissie Coördinator (TCC)
Anouk Holtkamp
tcc(at)harambee.nl

Wedstrijdsecretaris (WS)
Verenigings Scheidsrechter Coordinator (VSK)
Birte Brunt
wedstrijdsecretaris(at)harambee.nl
vsk(at)harambee.nl

Vicevoorzitter
Wijtse Rekker
vicevoorzitter(at)harambee.nl