Bestuur

Het bestuur van Harambee is het hoogste leidinggevende orgaan van de vereniging. Het bestuur is belast met de strategische leiding van de vereniging.

Het 56e bestuur der v.v. Harambee bestaat op dit moment uit:

Van links naar rechts: Ivo Hagenbeek, Délisa Jutstra, Iris Leunissen, Esmee Nijhof & Julia Voogsgeerd.

Voorzitter 
Iris Leunissen
voorzitter(at)harambee.nl

Secretaris
Délisa Jutstra
secretaris(at)harambee.nl

Penningmeester
Esmee Nijhof
penningmeester(at)harambee.nl

Technische Commissie Coördinator (TCC)
Julia Voogsgeerd
tcc(at)harambee.nl

Wedstrijdsecretaris (WS)
Verenigings Scheidsrechter Coordinator (VSK)
Ivo Hagenbeek
wedstrijdsecretaris(at)harambee.nl
vsk(at)harambee.nl

Vicevoorzitter
Kyra Plaatje
vicevoorzitter(at)harambee.nl

Oudbesturen