Geschiedenis

Op 23 september 1964 is de volleybalvereniging Harambee opgericht. De vereniging is ontstaan uit een initiatief van studenten op en personeelsleden van de toenmalige Technische Hogeschool Twente (THT). Bij oprichting van de vereniging waren er ongeveer 20 studentleden. Aangezien de THT begonnen is met technische studies, waren er in het begin nauwelijks studentes aanwezig. De vereniging, genaamd volleybalvereniging THT, is daardoor begonnen met twee herenteams bestaande uit studenten en één heren- en één damesteam bestaande uit personeelsleden van de THT. De vereniging speelde, net als de overige sportverenigingen die samen met de volleybalvereniging opgericht waren in een groen shirt met een wit broekje. De letters THT waren in het wit op de shirts genaaid. Met het toenemende aantal studenten aan de THT en de uitbreiding met niet-technische studierichtingen nam ook het aantal dames op de THT toe en konden er bij de volleybalvereniging ook studenten damesteams gevormd worden. Het onderscheid tussen personeelsteams en studententeams was bij de dames pas in 1971 volledig verdwenen, bij de heren was dat al eerder gebeurd.

Op de ledenvergadering van 11 november 1969 is bij besluit vastgelegd dat de vereniging verder zou gaan onder de naam Harambee. Velen zullen zich ongetwijfeld afvragen waar de naam vandaan komt. Tijdens het eerste lustrum van de THT, in 1966 gebruikte de toenmalige  Rector Magnificus van de THT dit woord, waarmee hij de medewerkers en studenten aan wilde moedigen om samen de THT verder op te bouwen. Harambee is door een van de speelsters van dames 1 onthouden en een aantal jaren gebruikt als yell bij dames 1. Toen de vereniging in 1969 een prijsvraag uitschreef waarmee een nieuwe naam gevonden moest worden, werd besloten dat dit Harambee werd.

In 1973 werd besloten dat de saaie groene kleuren tot het verleden behoorden en Harambee in het vervolg gekleed zou gaan in het paars en oranje. Sinds dit jaar heeft Harambee bijna altijd in deze kleuren gespeeld: eerst in volledig paarse shirts en oranje broekjes, later in de huidige modernere variant van het shirt.